Podpisz petycję

WOŁYŃ NA POWĄZKI

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę „krwawej niedzieli” – kulminacji fali mordów ukraińskich nacjonalistów na Polakach i polskich obywatelach innej narodowości, dokonanego na terenie południowo-wschodnich województw II RP. Apelujemy do Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Danuty Kruk i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Karola Nawrockiego o zbudowanie miejsca pamięci ofiar ludobójstwa wołyńskiego na Powązkach Wojskowych.

18734 – tyle osób podpisało petycję

Wybudujmy razem Pomnik ofiar
Zbrodni Wołyńskiej, gdyż nie o zemstę,
lecz o pamięć wołają ofiary!

„Jeśli zapomnę o Nich – ty, Boże na Niebie, zapomnij o mnie!”

Powązki Wojskowe stały się centralnym punktem przypominającym o krzywdach, które wycierpiał polski naród, szczególnie w XX wieku.

 

Znajdują się tu liczne pomniki i miejsca pamięci pierwszej i drugiej wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921, bohaterskich Orląt Lwowskich i powstań narodowych. Tylko w ramach II wojny światowej zostali uczczeni żołnierze wszystkich frontów, ofiary niemieckich obozów zagłady i obozów pracy, Powstania Warszawskiego, Katynia i sowieckich deportacji na Sybir. Na terenie cmentarza postawiono też pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej.

 

 I choć Cmentarz Powązkowski powinien zostać jak najszybciej zdekomunizowany, to musimy powiedzieć jasno – chowamy tam coraz więcej patriotów i bohaterów narodowych: poległych w obronie Ojczyzny – szczególnie w czasie drugiej wojny światowej, członków Szarych Szeregów i Batalionu „Zośka” czy żołnierzy, którzy przeciwstawili się komunistycznemu terrorowi, jak Zygmunt Szendzielarz (“Łupaszko”). 

 

Dzięki staraniom m.in. Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundacji „Łączka” w kwaterze „Ł” powstało miejsce upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych. 

 

Wśród tych wszystkich ważnych dla Polaków dat, miejsc i osób brakuje upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Za dwa lata obchodzić będziemy 80. rocznicę Krwawej Niedzieli. Nadszedł najwyższy czas, aby to zmienić! Pamięć o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa jest niezwykle istotna i nie powinna się niczym różnić od upamiętnienia ofiar niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu.

Cmentarz na Powązkach to nekropolia dorównująca rozmiarom Watykanowi.  Dzięki pracy prof. Marka Cieciury z Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego powstał przewodnik multimedialny pod tytułem „Wołyń na Powązkach”. Korzystając z tego narzędzia szybko zlokalizują Państwo kwatery i groby związane z gehenną Polaków na Kresach, a także poznają Państwo historię ludzi, o pamięć których chcemy zabiegać dla przyszłych pokoleń.

okladka

Przewodnik dostępny jest pod adresem https://graedu.pl/wnp

Zobacz, kto popiera naszą akcję:

Organizatorzy

Inicjatorem akcji #WołyńNaPowązki jest Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć”.

Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć”

ul. Zielna 39
00-108 Warszawa
https://wspolnotaipamiec.pl
kontakt@wspolnotaipamiec.pl
KRS: 000079499

Współorganizatorem akcji jest Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu.

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu

ul. Kościuszki 35 B/E
50-011 Wrocław
Telefon +48 71 337 53 59

Treść petycji:

Sz. P. Rafał Trzaskowski
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Sz. P. Danuta Kruk
Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Sz. P. Dr Karol Nawrocki
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Prezesie!

Zwracam się do Państwa z apelem o wydanie zezwolenia na budowę miejsca pamięci ofiar zbrodni wołyńskiej na Powązkach Wojskowych. 

Powązki Wojskowe stały się centralnym punktem, przypominającym o krzywdach, które wycierpiał polski naród, szczególnie w XX wieku. Odwiedzający mogą z zadumą pochylić się i ofiarować swe modlitwy w intencjach patriotów i polskich bohaterów narodowych.

To tu znajdują się liczne pomniki i miejsca pamięci pierwszej i drugiej wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921, bohaterskich Orląt Lwowskich i powstań narodowych.

To tutaj zostali uczczeni żołnierze wszystkich frontów drugiej wojny światowej, członkowie Szarych Szeregów i Batalionu „Zośka”, a także ofiary niemieckich obozów zagłady i obozów pracy, Powstania Warszawskiego, Katynia i sowieckich deportacji na Sybir.

To właśnie tutaj dzięki staraniom m.in. Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundacji „Łączka” w kwaterze „Ł” powstało miejsce upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych. Żołnierzy, którzy przeciwstawili się komunistycznemu terrorowi.

Na terenie cmentarza postawiono też pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. 

Wśród tych wszystkich ważnych dla Polaków dat, miejsc i osób brakuje upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Za dwa lata obchodzić będziemy 80. rocznicę Krwawej Niedzieli, kulminacja fali nienawiści ukraińskich szowinistów.

 Nadszedł najwyższy czas, aby to zmienić! Pamięć o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa jest niezwykle istotna i nie powinna się niczym różnić od upamiętnienia ofiar niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu.

Dlatego jeszcze raz apeluję do Państwa o jak najszybsze wydanie zezwolenia na budowę na Powązkach Wojskowych miejsca pamięci ofiar zbrodni wołyńskiej, gdyż nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary.

 

Z poważaniem

Dołącz do naszej petycji!

Podpisz nasz apel o wydanie pozwolenia na budowę miejsca pamięci Ofiar zbrodni wołyńskiej!

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

POMOŻ NAM WYBUDOWAĆ POMNIK OFIAR LUDOBÓJSTWA WOŁYŃSKIEGO!

Chcesz wiedzieć więcej o akcji #WołyńnaPowązki?

Zapisz się na bezpłatny newsletter i bądź na bieżąco!