Podpisz petycję

WOŁYŃ NA POWĄZKI

W 2023 roku obchodzić będziemy 80. rocznicę Krwawej Niedzieli – kulminacji fali mordów ukraińskich szowinistów na Polakach. Apelujemy do Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Danuty Kruk i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Karola Nawrockiego o zbudowanie miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wołyńskiej na Powązkach Wojskowych.

14587 – tyle osób podpisało petycję

Wybudujmy razem Pomnik ofiar
Zbrodni Wołyńskiej, gdyż nie o zemstę,
lecz o pamięć wołają ofiary!

„Jeśli zapomnę o Nich – ty Boże na Niebie zapomnij o mnie!”

Powązki Wojskowe stały się centralnym punktem, przypominającym o krzywdach, które wycierpiał polski naród, szczególnie w XX wieku.

 

Znajdują się tu liczne pomniki i miejsca pamięci pierwszej i drugiej wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921, bohaterskich Orląt Lwowskich i powstań narodowych. Tylko w ramach II wojny światowej zostali uczczeni żołnierze wszystkich frontów, ofiary niemieckich obozów zagłady i obozów pracy, Powstania Warszawskiego, Katynia i sowieckich deportacji na Sybir. Na terenie cmentarza postawiono też pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej.

 

 I choć Cmentarz Powązkowski powinien zostać jak najszybciej zdekomunizowany, to musimy powiedzieć jasno – chowamy tam coraz więcej patriotów i bohaterów narodowych: poległych w obronie Ojczyzny – szczególnie w czasie drugiej wojny światowej, członków Szarych Szeregów i Batalionu „Zośka” czy żołnierzy, którzy przeciwstawili się komunistycznemu terrorowi, jak Zygmunt Szendzielarz (“Łupaszko”). 

 

Dzięki staraniom m.in. Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundacji „Łączka” w kwaterze „Ł” powstało miejsce upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych. 

 

Wśród tych wszystkich ważnych dla Polaków dat, miejsc i osób brakuje upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Za dwa lata obchodzić będziemy 80. rocznicę Krwawej Niedzieli. Nadszedł najwyższy czas, aby to zmienić! Pamięć o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa jest niezwykle istotna i nie powinna się niczym różnić od upamiętnienia ofiar niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu.

Organizatorzy

Inicjatorami akcji #WołyńNaPowązki są dziennikarze z różnych redakcji, skupieni wokół idei pielęgnowania polskiej historii, w tym pamięci o Kresach Wschodnich. Naszym celem jest zawiązanie stowarzyszenia, w ramach którego zamierzamy działać na rzecz wyżej wspomnianych wartości. O postępach tego procesu będziemy informować Państwa na bieżąco.

Treść petycji:

Sz. P. Rafał Trzaskowski
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Sz. P. Danuta Kruk
Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Sz. P. Dr Karol Nawrocki
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Prezesie!

Zwracam się do Państwa z apelem o wydanie zezwolenia na budowę miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wołyńskiej na Powązkach Wojskowych. 

Powązki Wojskowe stały się centralnym punktem, przypominającym o krzywdach, które wycierpiał polski naród, szczególnie w XX wieku. Odwiedzający mogą z zadumą pochylić się i ofiarować swe modlitwy w intencjach patriotów i polskich bohaterów narodowych.

To tu znajdują się liczne pomniki i miejsca pamięci pierwszej i drugiej wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921, bohaterskich Orląt Lwowskich i powstań narodowych.

To tutaj zostali uczczeni żołnierze wszystkich frontów drugiej wojny światowej, członkowie Szarych Szeregów i Batalionu „Zośka”, a także ofiary niemieckich obozów zagłady i obozów pracy, Powstania Warszawskiego, Katynia i sowieckich deportacji na Sybir.

To właśnie tutaj dzięki staraniom m.in. Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundacji „Łączka” w kwaterze „Ł” powstało miejsce upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych. Żołnierzy, którzy przeciwstawili się komunistycznemu terrorowi.

Na terenie cmentarza postawiono też pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. 

Wśród tych wszystkich ważnych dla Polaków dat, miejsc i osób brakuje upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Za dwa lata obchodzić będziemy 80. rocznicę Krwawej Niedzieli, kulminacja fali nienawiści ukraińskich szowinistów.

 Nadszedł najwyższy czas, aby to zmienić! Pamięć o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa jest niezwykle istotna i nie powinna się niczym różnić od upamiętnienia ofiar niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu.

Dlatego jeszcze raz apeluję do Państwa o jak najszybsze wydanie zezwolenia na budowę na Powązkach Wojskowych miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wołyńskiej, gdyż nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary.

 

Z poważaniem

Dołącz do naszej petycji!

Podpisz nasz apel o wydanie pozwolenia na budowę miejsca pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej!

Czy chcesz, aby na Powązkach znalazł się Pomnik Ofiar Zbrodni Wołyńskiej?

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>